Kitekintő

Nyílt levél!

Ehhez a levélhez nem csak a téma miatt választottuk a nyílt formát, hanem azért is, mert sokaknak, sokakhoz szól.

Egyrészt azoknak a címzetteknek, akik a lentiekből magukra ismernek, másrészt azoknak, akik kötelezettségeiket feledve törvényszegő magatartást folytatnak, de azoknak is, akik joggal követelik a törvények írott, és az erkölcs íratlan szabályainak betartását!

Miről van szó? Az Újpest FC címeréről, arról a címerről, ami törvény és erkölcs szerint az egyetlen, ami a klub jelképeként szolgál!

A TÖRTÉNTEK FELELEVENÍTÉSE

Az Újpest 1885 Futball Kft. – mint az Újpest FC-t üzemeltető gazdasági társaság – taggyűlési határozat nélkül, ezek szerint tulajdonosi/ügyvezetői, szóbeli utasítás alapján megváltoztatta az Újpest FC címerét. A változtatást egy - még a törvényesség látszatára sem adó – szavazással próbálta legitimálni.

A címer változtatást az Újpesti Torna Egylet által személyiségi jogsértés megállapítása ügyében indított perben támadta meg, melyet másodfokon megnyert. A Fővárosi Ítélőtábla kötelezte az Újpest 1885 Futball Kft.-t, hogy a jogsértő címerhasználatot az ítélet kézhezvételétől számított 30 napon belül szüntesse meg, továbbá kötelezte, hogy a másodfokú ítélet rendelkező részét 30 napig folyamatosan jelenítse meg a www.ujpestfc.hu oldalon.

Ezek után a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága első fokon szintén az anyaegyesületnek adott igazat az Újpest FC-vel szemben a címervitában. A döntés: „Azzal, hogy a társaság taggyűlés tartása nélkül ügyvezetői hatáskörben döntött a címer lecseréléséről, nem tartja be a létesítő okiratban foglaltakat. Mindezért a bíróság a társaságot 300 ezer forint pénzbírsággal sújtja. Kötelezi a bíróság a társaságot, hogy külön felhívásra fizessen meg 100.000 Ft felügyeleti illetéket a Magyar Államnak"

Mindezen felül a bíróság törvényességi felügyeletet is elrendelt, melynek célja az elmarasztalt ellenőrzése bíróság döntések végrehajtása tekintetében. Ezzel együtt azonban;

AZ ÚJPEST 1885 FUTBALL KFT. RÉSZÉRŐL MINDEN ÉSSZERŰ HATÁRIDŐ LEJÁRTÁVAL SEM TÖRTÉNTEK LÉPÉSEK A BÍRÓSÁG DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁS TÁGYÁBAN.

Az Újpest FC működése tehát továbbra is törvényt sért, sérti az anyaegyesület személyiségi jogait, a jóhírnevét, valamint sérti a szurkolók, szimpatizánsok érzelmeit, sárba tiporja az újpesti labdarúgás hagyományit, ezzel jelentős, akár maradandó erkölcsi károkat okozva.

 

A KÖVETKEZMÉNYEK

Igen, eddig mindenki ismeri a történetet, de jogos kérdésként felmerül, hogy miért van szükség erre a nyílt levélre, hiszen ez Újpest belügye, azt pedig tessék megoldani ott, ahol a probléma van! Csatlakozunk tehát az UTE felszólításához, annak megismétlésével:

KÉRJÜK az Újpest FC-t és Roderick Duchatelet urat, hogy az újpesti közösség számára is megnyugtató módon, valamint a bírósági döntéseknek megfelelően állítsa vissza a tradicionális címerét csapatunknak"

Miután a szurkolók közössége számtalanszor kifejezte a fentiekkel azonos álláspontját, amit két bírósági döntés a jog oldaláról is támogat, csak annyit tehetünk, hogy tovább folytatjuk a jogszerű működés visszaállítása érdekében kifejtett tevékenységünket!

 

A NYÍLT LEVÉL CÍMZETTJEIHEZ

Igen ám, de senki nem megy tovább, és nem kérdezi meg az országos, és helyi érdekeltségű médiumokat, vagy éppen a sportági szövetséget arról, hogy a nyilvánosan ismert bírósági határozatok ellenére miért használják, jelenítik meg továbbra is a jogsértéssel bevezetett, és – a klub folyamatos jogsértést megvalósítva – azóta sem megszüntetett címerét?

Elképzelhető, hogy jogi értelemben egy jogsértésre épülő jelkép mások általi használata, annak megjelenítése nem kifogásolható, de erkölcsi értelemben ez nem más, mint cinkostársként VÉGREHAJTOTT bűnsegédLET!

Ne felejtsük el, hogy a bíróság döntésében megállapítást nyert, hogy „egy jogi személy (különösen egy igen hosszú ideje működő, jelentős társadalmi elismertséggel rendelkező sportegyesület) rendelkezik arculattal és presztízzsel, így rendelkezik ezekhez kapcsolódó személyhez fűződő jogokkal is, mely jogok a jóhírnév védelme alá tartoznak, és amelyek megsértése esetén lehetőség van személyiségi jogi per keretén belül is igényérvényesítésre.”

Fontos kiemelni, hogy a fentiek alapján a személyiségi jogok sérelmét nem kizárólag a perben elmarasztalt Újpest 1885 Futball Kft. valósítja meg, hanem minden olyan jogalany, aki/amely az elmarasztalt által folytatott jogsértő magatartást követi, azaz használja/megjeleníti a Újpest 1885 Futball Kft. által jogsértő módon alkalmazott címert!

KÖVETELJÜK, HOGY A MÉDIUMOK, A SPORTÁGI SZÖVETSÉG (MLSZ), VALAMINT MINDEN OLYAN JOGALANY, AKI NYILVÁNOS HELYEN MEGJELENÍTI AZ ÚJPEST FC CÍMERÉT, JOGKÖVETŐ MAGATARTÁST TANÚSÍTVA AZ ALÁBBI, A törvény és erkölcs szerint egyetlen jelképként az alábbi címert használja:

Tisztelettel:

ÚJPEST 1885 SZURKOLÓI KLUB