Kitekintő

Címer-játszmák 3/1

2018 szeptember 12-én az UTE közleményt jelentetett meg CÍMERÜGY címmel. A közlemény sok, a címer-üggyel kapcsolatos kérdésre választ ad, de legalább ennyi kérdést újabb kérdést is felvet.

AZ UTE KÖZLEMÉNYE

Az UTE az Újpest 1885 Futball Kft.-vel szemben két jogi eljárást kezdeményezett.

A polgári peres eljárás keretében megállapítást nyert, hogy az Újpest 1885 Futball Kft megsértette az UTE jóhírnevét azzal, hogy az UTE hozzájárulása nélkül az Újpest FC labdarúgócsapat címerét megváltoztatta és azt azóta is használja. A bíróság kötelezte az Újpest 1885 Futball Kft.-t 15 napon belül az ítélet rendelkező részét 30 napig tegye közzé, valamint kötelezte 85.500.- Ft perköltség megfizetésére is.

Az UTE által cégbíróságon kezdeményezett törvényességi felügyeleti eljárás eredményeképpen a cégbíróság az Újpest 1885 Futball Kft.-t 300.000.- Ft. pénzbüntetés megfizetésére kötelezte, valamint megállapította a jogszerűtlen működés tényét.

Fontos kiemelni, hogy a két eljárás – bár egyazon jogsértésen alapul – egymástól független, a polgári és cégbírósági eljárások folyamatai (fellebbezés, felülvizsgálat, halasztó hatály, stb.) nem hatnak egymásra. Ezt azért fontos leszögezni, mert a polgári peres eljárásban az Újpest 1885 Futball Kft. felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, a per tehát nem tekinthető teljes mértékben lezártnak, ugyanakkor a cégbírósági eljárás lezárt, a döntés jogerős!

Mi következik a fentiekből? A jogi szituáció nem bonyolult (cégbírósági „szálon” az Újpest 1885 Futball Kft. bukta a pert, a polgári per pedig tovább folyik). Ez eddig világos, de ami mindebből következik, az már kicsit meredekebb dolog, a szereplők indítékai, viselkedésük mozgatórugói pedig szinte követhetetlenek. Ha azonban egy kicsit mélyebbre ásunk, mindenre kaphatunk magyarázatot. Hozzá kell tennem, hogy jelen ismereteink szerint! Lehetnek ugyanis ismeretlen tényezők, amelyek hatnak a folyamatokra. Ez a cikk viszont azért jelenik meg most, mert meglátásom szerint az ismeretlenek száma ma már közelíti a nullát. Ez pedig elég ahhoz minden eddiginél pontosabb képet kapjunk.

A FELEK POZÍCIÓJA

Elsőként nézzük meg, hogy milyen feltételek esetén marad a Roderick Duchâtelet-féle logó! Ehhez az Újpest 1885 Futball Kft.-nek mindkét perben nyernie kellene. Miért? Mert a cégbíróság a jogszerű állapot helyreállítása hiányában többszöri pénzbüntetéssel, majd felügyelő-biztos kinevezésével, végső esetben pedig a céget megszűntetésével élhet. A polgári peres eljárásban az UTE által kezdeményezett végrehajtási eljárást a Kúria – az Újpest 1885 Futball Kft. felülvizsgálati kérelemével összefüggésben – felfüggesztette. A végrehajtási eljárás feltehetőleg a perben keletkezett pénzfizetési köztelezettségre (illetve az UTE-t ért vagyoni hátrány érvényesítésére) vonatkozik, az ügy egészét tekintve nincs igazán komoly jelentősége. Összességében azt látom, hogy a cégbírósági „szál” végül – a jogellenes működés további fenntartása esetén – végül az Újpest 1885 Futball Kft. megszűnéséhez vezet. A polgári peres oldalon „csak” az UTE személyiségi jogai, illetve az ügy szempontjából nem döntő, kisebb pénzbeli kötelezettség a vita tárgya.

Az Újpest 1885 Futball Kft. pozíciója tehát; a jogellenes működés fenntartása előbb-utóbb megszűnéshez vezet, erre hatása ma már nincs a Kft.-nek!

Nézzük meg, hogy a másik oldalról hogy néz ki a dolog! Az UTE a legjobb helyzetben van ahhoz, hogy végül bizonyítsa igazát. Ha a polgári peres eljárásban végül bukja a pert, akkor is nyeri az ügyet, az a már nyerte is, hiszen a cégbírósági oldalon jogerős az ítélet. De valóban nyert? Tényleg győztese ennek a drámának? Dráma bizony, méghozzá nem is akármilyen! Egy olyan dráma, aminek nincs nyertese! Ugyanis, ha végül a cégbíróság megszünteti az Újpest 1885 Futball Kft.-t, akkor az UTE által kezdeményezett eljárás eredményeképpen erősen esélyes, hogy megszűnik Újpesten a felnőtt labdarúgás. Ezt nem engedheti meg magának az a klub, aki csak a sporttörvény ilyen irányú rendelkezései miatt engedte ki kötelékéből a felnőtt labdarúgást, és a közvélemény szemében is – anyaklubként – a mai napig is felelősséggel tartozik érte!

Az UTE jogi helyzete egyértelmű. Biztosra vehető, hogy előbb-utóbb érvényesíteni tudja jogait. A jogi szituáción túl is van azonban élet! Ugyanis az UTE a jog adta lehetőségek teljes kimerítésével végül az újpesti felnőtt labdarúgás megszűnését okozhatja.

Látható, hogy a két fél pozícióját jogi síkon nem nehéz megfejteni. Az UTE – és a szurkolók – nem pusztán jogi, hanem erkölcsi kérdésként is kezeli az ügyet. Az ellenérdekelt fél erkölcstelen magatartására ezért igen nehéz hatékony válaszokat találni! Nemes szándék, nemtelen ellenféllel szemben… nem egyszerű feladat!

(folytatás következik)

HAJRÁ LILÁK!!!

NEM KELL ÚJ CÍMER!!!