Vélemény

Nyílt levél Csányi Sándor MLSZ elnök részére!

Tisztel Csányi Sándor Úr!

 

Mint Ön is nyilván értesült róla, az Újpest sorozatban zártkapuk mögött „rendezi” mérkőzéseit. Ennek jó okai vannak, ugyanis az Újpest szurkolói részéről rasszista megnyilvánulásokat lehetett hallani egyes meccseken, amit az MLSZ szankcionál. Önök (az MLSZ) a „Gyakorlati útmutató a rasszizmus elleni fellépés hatékonyságának növelésével kapcsolatos szövetségi ellenőri, játékvezetői és sportszervezeti  feladatokhoz” című leiratukban meg is nevezik a rasszista magatartás esetén alkalmazható retorziókat:

4. Fegyelmi következmények

A fegyelmi következményekkel (büntetés, stadionfelfüggesztés, bírságok vagy egyebek) az UEFA fegyelmi testületei foglalkoznak a vonatkozó szabályzatoknak megfelelően, különös tekintettel az UEFA Fegyelmi Szabályzatának 11. cikkelye  alapján.

A leiratban foglaltak szerint az MLSZ helyesen jár el, amikor ún. zártkapus meccsekre kötelezi rasszista megnyilvánulás esetén az érintett klubokat. Ez nagyon helyes, a szabályok azért vannak, hogy betartsák (ahogy a szurkolóknak is be kellene tartaniuk a rasszizmusra vonatkozó tiltást!) és betartassák. A „törvény betűje” tehát rendben, de véleményünk szerint a „törvény szelleme” sérül a jelenlegi gyakorlattal!

Ezen a ponton fel kell hívnom a figyelmét Thomas de Maiziere(sportért is felelős német belügyminiszter), valamint ReinhardGrindel (a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) elnöke)minapi nyilatkozataira, melyeketa Hansa Rostock-Hertha BSC Német Kupa-mérkőzésen történt súlyos atrocitásokra reagálva tettek. Három fontos gondolatot szeretnék kiemelni:

  • „Néhány esetben súlyos bűncselekményről beszélünk, az igazságszolgáltatásnak ebben a tekintetben szigorúbbnak kell lennie.”
  • „Szégyen, hogy „erőszakos anarchisták” kis csoportja képes beárnyékolni a sportot.”
  • „Nem szabad a szurkolók egészét büntetni néhány renitens viselkedése miatt, ezért nem javasolja zárt kapus büntetések kiszabását.”

Itt azonban nem álltak meg, a DBF elnöke kezdeményezte egyeztetések indultak a szurkolói csoportokkal. A szurkolói csoportok vezetői támogatják, hogy ismét meghívjuk az ultrák képviselőit, a párbeszéd tehát a szurkolói csoportokkal már megkezdődött, de tény, hogy „keménymagos” drukkerek még nem fogadták el a szövetség meghívását.

Miért fontosak a fent idézett események a honi labdarúgás szempontjából? Mert a jelenlegi büntetési gyakorlat nem szűri ki a renitens elemeket, ugyanakkor kollektív büntetésként azokat a vétleneket is sújtja, akik semmilyen szabályszegést (pl. rasszista megnyilvánulás) nem követtek el. A zártkapus mérkőzésekkel ráadásul a büntetés letöltése egyben azt is jelenti, hogy az aktuális ellenfél szintén vétlen szurkolóit is kizárja a mérkőzésről. Ez utóbbi esetben még csak közvetett összefüggés sem mutatható ki bűnelkövetés és büntetés között!

Fentieket minden valószínűség szerint Ön is pontosan tudja, hiszen a magyar futball élén álló vezetőként biztosan Ön is elkötelezett híve a fair play-nek, és Ön is egyetért rasszizmussal szembeni zéró tolerancia gyakorlatával. Tudjuk, hogy egy ilyen nagy múltú szervezet vezetése komoly feladatot jelent, hiszen – mint nyilatkozatai is mutatják - Ön elkötelezett a mérkőzésekre látogatók számának növelése ügyében is. Levelünk célja nem a nekünk nem tetsző gyakorlatról véleményt mondani, viszont célja az, hogy konstruktív megoldási javaslatokkal jelentkezzünk Önnél.

 

Javaslataink:

  1. Azonosíthatóság

Tudomásunk szerint sok stadionban működik már ma is olyan zárt rendszer, ami lehetővé teszi, hogy a személyes adatok megadása mellett megvásárolt jegyekkel mérkőzésre látogatók azonosíthatók legyenek. Amennyiben ezek a feltételek nem adottak, biztosak vagyunk benne, hogy Ön – ahogy sok más, örömteli beruházáshoz is - képes biztosítani a forrásokat a rendszerek kialakításához.

  1. Büntetési gyakorlat

Ha az egyéni azonosíthatóság megoldható (tudomásunk szerint ez máris adott több helyen is), megnyílna a lehetőség az „angol-modell” bevezetésére, ahol a szabályok ellen vétő szurkolókat egyéni szinten zárják ki a meccs látogatásból.

  1. Pontos szabályok

Javasoljuk továbbá az egyénileg kiosztható büntetések tételes listájának megalkotását, valamint ennek nyilvánossá tételét. Ez egyrészt már önmagában visszatartó erőként hathat, másrészt világosan kijelöli azt az irányt, ami a fair play szellemének megfelelő szurkolói magatartáshoz vezet.

  1. Finanszírozás

Az Ön elnöksége alatt soha nem látott tőke áramlik a fociba. Stadionok épülnek, a klubok jelentős összegű meccspénzt kapnak, a Szerencsejáték Zrt.-től a névhasználati jogok után is komoly bevételek keletkeznek, de a légiósokra és fiatalok szerepeltetésére vonatkozó ajánlások is komoly pénzügyi ösztönzőkkel támogatják. Ezen túlmenően komoly kontroll alatt tartják a klubok gazdálkodását, ezzel elejét véve a korábbiakban sajnos rendszeresen bekövetkező csődöknek. Talán még nem is értünk a végére pénzügyi téren tett azon erőfeszítéseiknek, melyek a honi futball feltételrendszerét rendkívül pozitív irányba mozdították a 2010 óta eltelt időszakban.

A pénzügyek már régen esedékes rendezése közben sajnos néhány vadhajtás is sarjadt! Mivel Ön, mint az ország egyik legkiválóbb pénzügyi szakembere ezekkel nyilván tisztában van, mi csak egy, a szurkolókat meglehetősen érzékenyen érintő problémára szeretnénk felhívni figyelmét;

A klubok a szövetség, valamint a törvény adta pénzügyi lehetőségek mellett a jegybevételből származó bevételek eltörpülnek. A klubok a rendezési költségeket teherként élik meg, hiszen a jegyár-bevétel közel nem éri el a rendezés költségeit, ezzel pedig kifejezett pénzügyi ellenérdekeltség jött létre! A klubok nem érdekeltek a több kilátogató néző becsalogatásában, sőt, teherré váltak a nézők. Ezért sokkal inkább támogatják a jelenlegi büntetési gyakorlatot, hiszen annak a pár egyénnek a kizárása, akik kisebbségként rendre szabályszegők, egyszerűen nem érdekük.

Javasoljuk tehát egy olyan finanszírozási/támogatási rendszer működtetését, ami – legalább részben - a nézőszámhoz, vagy annak változásaihoz igazítja az elérhető központi bevételeket (az MLSZ-en keresztül a kluboknak juttatott pénzek).

Véleményünk szerint a fenti javaslatok alkalmasak lehetnek megvitatásra, mert általuk hatékonyan lehet fellépni a rasszista megnyilvánulások (és más, stadionokba nem illő cselekedetek, magatartások) visszaszorítására, miközben elkerülhető a kollektív büntetés megkérdőjelezhető gyakorlata, nem vezet a nézőszám csökkenéséhez, a klubokat pedig szurkolói bázisának szélesítésére, jobb megbecsülésére ösztönzi.

Tudjuk, hogy Ön elkötelezett a magyar labdarúgás iránt, a meccsekre kijáró, kulturáltan szurkolók számának növelését pedig egy Ön által vállalt küldetésnek gondoljuk. Miután a mi elköteleződésünk, és vállalásaink az Önével azonosak, bízunk benne, hogy javaslataink értő fülekre találnak, tettekre ösztönzik Önt, és az Ön által vezetett szövetséget.

Végezetül: bár levelünk apropo-ját az Újpest körüli zajló események adták, véleményünket szeretett klubunk ügyein túlmutatóan igyekeztük megfogalmazni. Klub-hovatartozásunkon felülemelkedve bízunk benne, hogy javaslataink a magyar labdarúgás egészére nézve pozitív hatásúak lesznek!

 

Tisztelettel:

Az ujpest1885.hu szerkesztősége