Vélemény

A-verzió, B-verzió...

… perverzió !!!Igen, a Windecker-ügyről van szó! Illetve inkább arról, ami mögötte van. Mi is? A szögegyszerű válasz; amit látunk az annak a következménye, hogy buta és kapzsi emberek közé számolatlanul szórják a pénzt. NyomasekBobó fűzfapoéta elmés versikéjével élve:

Aki kapja marja,

aki marja hazaviszi,

hazaviszi meg is eszi,

ha megette, újra kezdi!

Csak röviden: az Újpest FC., annak tulajdonosa közleményt adott ki arról, hogy Windecker József (akit átlagos képességű, ámde a klub által jól felépített játékosnak titulál) nem fogadta el a 2 millió + juttatások + prémium pakkot, mint havi apanázst, így lapátra kívánja tenni, annak ellenére is, hogy ősszel az egyik legtöbbet játszó kerettagról van szó. A közlemény azt sugallta, hogy Jocó pénzéhes, hiszen nem átallott a légiós-ajánlásra is hivatkozni akkor, amikor többet követelt a klubtól…

A játékos erre még nem reagált érdemben, csak annyit árult el, hogy nincs szándékában más csapathoz szerződi. De utalt rá, hogy nem ez az első eset, korábban is előfordult, hogy az edző, illetve a tulajdonos kezdeményezte egyik-másik játékosánál az általuk megnevezett klubhoz történő átszerződést. Ha ez megtörtént, jó üzlet lett belőle, ha nem, akkor pedig belső száműzetésre ítéltetett a renitens futballista…

Itt tartunk. Patthelyzet a javából. Ha ez így marad, akkor a klub alkalmaz (és fizet) még egy fél évig egy játékost, akit feltehetőleg nem fog pályára küldeni, a játékosnak pedig van egy fél éve, hogy eladja magát. Ha esetleg akadna kérő az átigazolási időszak alatt (február 14.-ig), akkor más a helyzet, de erre most kevés a reális esély. Nem nehéz belátni, hogy ez egyik félnek sem jó; a játékos értéke csökken, a klub pedig nem tud transzfer-díjat realizálni.

Nem vállalkozok rá, hogy találgatásokba bocsátkozzam a jövőt illetően, de ez az eset rávilágít a magyar foci jópár visszásságára, azokra a teljesen eszement szabályokra, amelyek ide vezették Windecker József és az UFC eddig jónak tűnő kapcsolatát. Nézzük!

 

LÉGIÓS- (FIATAL-) AJÁNLÁS

A téma azért került megint az asztalra, mert – mint fentebb említettem – ez is egy érv volt a magasabb fizetés mellett.

Totálisan félrement ez is (mint annyi más MLSZ-találmány…), mert az eredeti cél szerint azt szolgálná, hogy az olcsó, ámde szerény képességű külhoni játékosok helyett hazai játékosokat foglalkoztassanak a klubok. Nos, a légiósok aránya nem csökkent, ugyanakkor a hazai focisták bére az egekbe szaladt – miközben teljesítményük egy jottányit sem javult. Egyedüli eredmény, hogy a fizetések növekedésével ma már egy fokkal jobb légiósok jönnek, mint korábban. De vajon ez volt a cél? Nagyon nem… De a klubok némelyike, azok, amelyek állami (közpénz) forrásokban lubickolnak, eszetlen pénzszórásba kezdtek pár éve, ami persze – kénytelen-kelletlen – magával rántotta a kevésbé tehetős csapatok játékosainak fizetését is.

A helyzet pikantériája, hogy éppen azok a klubok srófolták fel a béreket, akik az ajánlásban meghatározott légiós létszámot nem tartják, nekik ugyanis – gazdagságuk okán - nem fontos az ajánlásokkal elérhető 165 millió forintos bevétel. A többiek persze nem ilyen szerencsések, ezért különböző túlélési stratégiákat dolgoztak ki:

Egyesek az utánpótlás erősítésével, a fiatalok beépítésével próbálták az elszaladó béreket kompenzálni, míg mások éppen a legolcsóbb piacok legolcsóbban megszerezhető játékosait célozták meg, így került képbe minden korábbinál nagyobb súllyal Afrika, illetve a dél-szláv térség, mint játékos import-ország.

Ez történt Újpesten is; a tulajdonos a maximális számú légióssal működteti a csapatot, de tartja az ajánlást, mert a költségvetés bevételi oldalán nem tud/akar eltekinteni az ajánlásból származó pénzektől (fiatal-ajánlás dettó!). Ettől reméli a bértömeg relatív alacsony szintjét, valamint azt, hogy a nálunk felépített focisták nyereséggel történő értékesítését. Igen ám, de közben elszalad mellettünk a piac, a magyar játékosok szerződések hosszabbítása esetén bizony kellemetlen meglepetések adódhatnak a tulajdonos számára…

A LÉGIÓS-AJÁNLÁS (A FIATAL AJÁNLÁSSAL EGYÜTT) PARADOX MÓDON AZ OLCSÓ KÜLFÖLDIEK IGAZOLÁSA IRÁNYÁBA TERELIK A KLUBOKAT!

Tao

Ez a hungarikum aztán mindennek a teteje (inkább az alja sajnos…)! Eleddig az ebből származó bevétel a technikai, infrastrukturális kiadások fedezeteként volt felhasználható, de ma már folyó kiadásokra is fordíthatók. De szint mindegy is, hiszen valamilyen módon mindig is megoldották a klubok, hogy végül fizetésekké tudják konvertálni ezeket a pénzeket.

Az nem baj, ha sokat tud fizetni egy munkáltató, de az már igen, hogy közben nincs érdemi produktum! Itt nem is a fizetések nagysága, hanem az emelkedés dinamikája a legnagyobb baj. Ma – kevés kivétellel - ugyanazok a játékosok keresnek többszörös pénzt, mint öt évvel ezelőtt, de semmi fejlődés nem tapasztalható. Ez miért baj?

Mert a klubok nem utánpótlásra, vagy a szakmai munka színvonalának emelkedésére, szakembereik képzésére fordították az egyre növekvő bevételeket! Egyszerű példával szemléltetve; ha van 5 millióm, és lakhatásra van havi 100.000 forintom, két lehetőség közül választhatok; vagy bérelek egy lakást, és a pénzt bankban fialtatom, vagy veszek egy ingatlant, amit az 5 milliós önrészen felül 100.000 forintos havi részletre vásárolok meg. Mindkét stratégia működik, de a bérlemény esetében a havi kiadásomnak semmi haszna a jövőre nézve, míg a lakásvásárláshoz kötődő hitel törlesztésével hónapról hónapra építgetem a jövőmet!

Most a klubok egy része sajnos feléli a rászakadt vagyont, Csekonics báróként szórja a pénzt, palotát bérel, de nem gondol arra, hogy majd laknia kell valahol eztán is… Ez eddig még nem is lenne nagy baj, de ezzel a magatartással magával rántja a többieket is, akik ismét csak túlélési stratégiák mentén működnek. Talán mondanom sem kell, hogy nem tudnak optimális helyzetet elérni…

A KLUBOK A TAO-PÉNZEKKEL ÚJGAZDAGOK MÓDJÁRA BÁNNAK, FELÉLIK JÖVŐJÜKET, AZONNALI KÁROKAT OKOZVA TELJESÍTMÉNY NÉLKÜL NÖVELIK A BÉREKET! TUDÁS HELYETT GYORSAN AMORTIZÁLÓDÓ FÖLDI JAVAKAT HALMOZNAK FEL…

KÖZPONTI PÉNZEK

Mindent ide sorolok, amit a klubok kapnak; tévés jogdíjak, szerencsejáték-pénzek, győzelmi prémium, a fenti ajánlások után fizetett összegek, de ide tartoznak az irányított szponzoroktól befolyó tételek is.

Mi itt a probléma? Az, hogy pontosan olyan módon hasznosulnak ezek is, mint ahogy azt már az ajánlásokra vonatkozóan is levezettem. De ez még nem minden, mert a legkomolyabb baj a feltételrendszerrel van baj! Azzal, hogy az MLSZ mihez köti a kifizetéseket! Hát igen, a kifizetések döntő többsége nem teljesítményhez, nem minőségi kritériumokhoz kötött!!!

AMÍG A KÖZPONTI PÉNZEK ELOSZTÁSA NEM TELJESÍTMÉNY-ELVŰ, NEM VÁRHATÓ EL, HHOGY A KLUBOK A PÉNZEKET TELJESÍTMÉNYÜK, MINŐSÉGÜK JAVÍTÁSÁRA HASZNÁLJÁK FEL!

 

Ezek után vissza a Windecker-ügyhöz!

Nekem természetesnek tűnik, hogy egy munkavállaló a lehető legmagasabb fizetést szeretné hazavinni. Az sem Isten ellen való, hogy a munkáltató nem hajlandó minden bérkövetelést teljesíteni. Abban sem találok semmi kivetnivalót, hogy ha nem találkozik kettejük álláspontja, akkor elválnak útjaik.

De! Az „ahogy”, és „amiért” ez így történik, az bizony egyáltalán nem természetes! Azt kell mondanom, hogy –azzal együtt, hogy az UFC tulajdonosa nem éppen a legkedvesebb ismerősöm… - a történet szereplői itt bizony a helyzet áldozatai. Azt most elengedem, hogy ezt az áldozati szerepet ki hogyan dolgozza fel (ez nyilván gyomor kérdése…), de észre kell venni, hogy

AZ ALAPVETŐ PROBLÉMA NEM NÁLUNK VAN, A WINDECKER-ÜGY A MAGYAR FOCI RENDSZERSZINTŰ CSŐDJÉT MUTATJA MEG, ANNAK TERMÉKE!

 

A fentiek után már csak az marad, hogy felszólítsam az MLSZ-t:

  • Gondolják át a központi támogatási rendszert!
  • Gondolják át a sportolók alkalmazásához kapcsolódó munkajogi szabályozást!
  • Tegyék kötelezően nyilvánossá a klubok részletes gazdálkodási adatait, a játékosok, edzők, a teljes staffszemélyenkénti fizetéseit, juttatásait!
  • Gondolják át az átigazolás teljes feltételrendszerét!

A fentiek nem elegendőek ahhoz, hogy a focin ténylegesen is javítsunk, de arra már elég lenne, hogy a konkrét üggyel kapcsolatban előtérbe került anomáliákra megfelelő válaszok szülessenek végre. Addig viszont, amíg nincs változás,

KÉREM, TEKINTSENEK EL ATTÓL, HOGY A HAZAI FOCI BRÁMELY SZEREPLŐJÉT KRITIKÁVAL ILLESSÉK, ÉS/VAGY SZANCIÓKAT, BÜNETETÉSEKET FOGANATOSÍTSANAK VELÜK SZEMBEN! ÖNÖK UGYANIS ELVESZTETTÉK EHHEZ AZ ERKÖLCSI JOGOT!