Vélemény

Az UTE fegyverkezik, de vajon tudja-e?

Lédererné, mi van a kosárban? A hírhedt bűntény után elhíresült szófordulatot (évtizedekkel ezelőtt) a végtelenül gyanús esetek, történetek hallatán alkalmazta a pesti szleng. Megközelítőleg annyit tesz, hogy „urban legend”, de attól kicsit több; a bűneset tetteseit elkapták, bűnösségüket minden kétséget kizáróan bizonyították. Azaz, a továbbiakban kicsit többről lesz szó, mint puszta spekulációról! Az alábbiakban LEHETSÉGES és nem feltételezett jövőbeni eseményekről lesz szó; az UTE és az UFC jövőjéről.

 

A történet hosszú évekkel ezelőtt, még 1998-ben kezdődött: a sporttörvény módosítása ekkortól kötelezi arra a sportegyesületeket, hogy külön kiszervezve működjön a felnőtt profi labdarúgás. Ennek okán jött létre az UFC, amiben a mai napig kisebbségi tulajdonos az UTE. Ez a tulajdon azért maradt meg még mindig, mert az anyaegyesület kötelessége, hogy kontrollt gyakoroljon a mindenkori UFC tulajdonos felett. Mint látjuk, tapasztaljuk, erre komoly szükség van, de ezúttal  nem a címer-kérdés (és más tulajdonosi ámokfutás) a témánk.

Arról van szó, hogy az UFC tulajdonosa látványosan bizonyítja totális együttműködés képtelenségét. Az UTE sem biztos, hogy minden esetben hajlítható az UFC-vel folytatott viták során, de törekszik arra, hogy végül valamilyen megoldás szülessen. Ha nem megy tárgyalások útján, lehet másképp is pontot tenni egy vita végére – de az jellemzően fájdalmas megoldás…

Még 2015-ben az UFC megvásárolta az egykori Szilágyi u. – Tábor u. – Pálya u. – Erdősor u. által határolt terület egy részét a Sanofitól (ex-Chinoin). Ezzel körülbelül egy időben az újpesti önkormányzat a terület egy másik részét megvette a GE-től (ex-Tungsram), miután a térrész harmadik harmada már korábban is önkormányzati tulajdon volt. Ezzel létrejött egy furcsa „lakóközösség”, ahol a szomszédok meglehetősen utálják egymást. Volt itt olyan például, hogy az egyik területen lévő öltözőkből kitiltották a másik területről érkezőket. A cicaharccal felhagytak idővel, mert elérkezettnek látták az időt arra, hogy komolyabb szintre emeljék a rossz szomszédság acsarkodását.

Az UTE-nak nagyratörő tervei voltak (és vannak ma is) a területtel, de ezt (bizonyos mértékben) korlátozta az UFC jelenléte. Miután az UTE áttervezte az eredeti elképzeléseket (ez persze időbe és pénzbe került…), nincs akadály annak, hogy az UTE fejlesztése elinduljon, Ez meg is történt, jelentős változások voltak a területen! A „másik oldalon” viszont nem nagyon mozdulnak a dolgok (vagy csak lassan…), mert az építési hatóságok, és egyéb szervek nem feltétlen sietnek az engedélyek kiadásával. De ez még mindig csak a felület kapargatása, ez csak annak megállapítása, hogy a területre kilátogató mit láthat a helyszínen.

Nézzük meg, hogy az „UTE Labdarugó Szakosztály Sportágfejlesztési program 2018-2019” című dokumentum mit tartalmaz! A célokról:

„Az UTE mindig is a hazai labdarúgás egyik meghatározó része volt és arra törekszünk, hogy a jövőben is az legyen. Az MLSZ strukturális rendszerében sajnos csak alközponti minősítést kaptunk, azonban hagyományaink, értékeink, filozófiánk és épülő létesítményeink tudatában mindenképp a legjobbak közé vagyunk predesztinálva. Célunk az augusztusban kezdődő Double Pass auditon a legmagasabb fokozat elérése.”

Tudni kell, hogy korábban az UFC felmondta az utánpótlásra kötött szerződését az UTE-val (a felmondás jogosságát az UTE nem ismeri el), és saját akadémiát alapított. Nem biztos, hogy mindenki tudja, de a Double Pass felmérés eredménye (utánpótlás auditor értékelése) azért (is) lett az alközponti minősítés, mert az UFC nem volt hajlandó kitölteni egy UTE-val kapcsolatos kérdőívet, így ezt a dokumentumot az auditor nullára értékelte! Az UTE célja tehát; kiköszörülni a csorbát, regionális központtá válni. Ehhez pedig – mint a tao-támogatási jegyzőkönyvek mutatják – minden segítséget meg is kap.

Igen ám! De mi lesz a gyerekekkel, akik az UTE akadémián végeznek? Hova mennek, hol kezdik el felnőtt/profi pályafutásukat, hiszen az UTE-nak nincs felnőtt csapata. Nincs bizony, a felnőtt csapat az UFC, aki viszont nem veszi át az UTE-növendékeket… Nem is nagyon lehet, hiszen – mint a ’98-as Sporttörvény kimondja – a profi csapatokat ki kellett szerveznie az anyakluboknak. A tao-dokumentumokban fellelhető alábbi nyilatkozatot is ennek okán kell megtennie az egyesületi vezetőknek:

„NYILATKOZAT a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra) tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén, a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely hivatásos sportolót nem alkalmaz.”

De miért olyan biztos, hogy ez mindig így is marad? Semmiért… A Sporttörvény friss módosításáról így számolt be a média:

„A módosítás bővíti a hivatásos sportoló foglalkoztatási lehetőségeit, így a jövőben nem csak sportvállalkozás, hanem sportegyesület is foglalkoztathat hivatásos sportolót. Emellett a munkaszerződéssel foglalkoztatott hivatásos sportoló részt vehet a nemzeti válogatott keretben megbízási szerződés alapján.”

Nocsak, nocsak… Hogy teljesen világos legyen;

Sportvállalkozás (Sporttörvény 18.§ (1) bekezdés):

E szerint sportvállalkozásnak az a gazdasági társaság minősül, amelynek a cégjegyzékbe bejegyzett főtevékenysége sporttevékenység, célja sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése egy vagy több sportágban.

Ez az UFC.

Sportegyesület (Sporttörvény 16.§ (2) bekezdés.).:

A sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a versenysport, a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés és a szabadidősport műhelye. A Sporttörvény speciális rendelkezésként rögzíti, hogy a sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat.

Ez az UTE.

A fentiekből nem (csak) az következik, hogy a beidézett nyilatkozatra a továbbiakban nincs szükség, hanem azt is, hogy az UTE minden további nélkül alapíthat felnőtt csapatot, ahol olyan labdarúgókat is alkalmazhat, akikkel profi szerződést köt. Igen ám, de itt azért a jogi kereteken kívül vannak más feltételek is! Például pénz, sok-sok pénz kell hozzá… Ez nem lehet olyan nagy probléma, hiszen – mint ezt a nyilvánosan elérhető gazdálkodási adatokat bemutató dokumentumokból kiderül – az UTE csak a labdarúgó utánpótlásra vonatkozóan máris jelentős költségvetéssel dolgozik! Egy esetlegesen elindított felnőtt csapat után pedig további központi bevételekkel is számolhatnak.

Igen, úgy tűnik tehát, hogy van pénz is arra, hogy felnőttekkel induljon el bajnoki sorozatban az UTE. De kell még azért pálya is, amit most az UFC bérel, és ami most az NSK tulajdonában, és az UTE kezelésében van. Volt már komoly probléma abból, hogy a sok bába között elveszett gyerekként sínylődő stadionra, mi a korrekt bérleti díj, de ezek a viták mostanság elültek (újabban csak a pályafűtésen megy némi feleselgetés…).

Az UTE láthatóan azzal számol minden UFC-val történő interakció során, hogy konszenzus nem lehetséges, neki magának kell megtalálnia a megoldást a felmerülő problémákra. Nos, az infrastrukturális feltételekkel is ez a helyzet. Nézzük meg ismét, mit írnak az „UTE Labdarugó Szakosztály Sportágfejlesztési program 2018-2019” című dokumentumban a fejlesztések céljairól:

„A Szilágyi úti projekt a 2017/18-as bajnoki szezonban egy 40x30-as méretű műfüves pálya kivételével teljes egészében építési területté van nyilvánítva, amely a tavalyi évben az önkormányzat saját tulajdonába került és kizárólag az UTE rendelkezésére bocsátja a létesítményt. - Az építkezés egy időben több területen zajlik, a Tábor utca felőli lelátó és épület bontása, valamint a tereprendezés már megtörtént, jelenleg a pályák építése van folyamatban. A nagy műfű két oldalán található füves borítású pálya teljesen új füves talajt kap, jelenlegi mérete nem változik. Ezek közül az egyik lelátóval ellátott, NB/3-as követelményeknek megfelelő lesz.”

Nos, kedves olvasó, itt bezárul a kör, teljessé válik a kép; az UTE – megállapodás híján – saját felnőtt csapat indításával oldhatja meg az UFC-vel szemben kialakult lehetetlen helyzetet. A terv megvalósítása folyamatban, az induláshoz a 2018/19-es bajnoki évben minden bizonnyal adottak lesznek a feltételek! Az UTE tehát tud, képes arra, a helyzet adott, a tervek készen vannak ahhoz, hogy elindítsa felnőtt csapatát! Az egyetlen kérdés, hogy ezzel az arzenállal csak sakkban akarja tartani az ellenfelet, vagy használni is fogja azt…

De tovább is van ám! Nem feltétlen kell megállnia ezen a ponton az UTE-nak. Ugyanis az UTE ezzel még csak a probléma rá vonatkozó részét oldotta meg! A címer-ügy, és az UFC tulajdonosa részéről történt más törvénysértő, szabályszegő magatartások okán ugyanis az UFC nem maradhat meg a mai formájában. Vagy szervezetileg kell átalakítani, vagy fel kell építeni egy másik, TÉNYLEGES ÚJPEST IDENTITÁSÚ csapatot!

Ha létezik mesterterv, akkor az minden bizonnyal a két szélsőség elegye;

< >Az alsóbb osztályban (BLSz, Nb3) elindított UTE felnőtt csapat működésének elindítása után jöhet az UFC gazdasági társaság működésének bíróság általi megszüntetése! Ebben a jövőbeni pillanatban a jogfolytonosság, az identitás, a szurkolói támogatás, az UFC (egyes!) labdarúgóinak foglalkoztatása/átvétele, a címer visszaállítása, és a mostani áldatlan állapot megszüntetése, mind-mind előállhatna.

Ha én lennék az UFC tulajdonosa, még most – nagyon gyorsan, kellő alázattal – igyekeznék meggyőzni egyet az eddigi vevőjelöltek közül, hogy az általa mondott ár feléért is jó üzlet lesz megvenni az UFC-t! De nem én vagyok a tulaj, hanem egy olyan ember, aki sem az apja, sem az önnön hibáiból nem tanul… Ennek komoly anyagi következményei lesznek vagy lehetnének, de nem hiszem, hogy lesz olyan ÚJPEST szurkoló, aki megkönnyezné a veszteségét!

HAJRÁ LILÁK!!!
NEM KELL ÚJ CÍMER!!!