Vélemény

Az, hogy az Újpest FC történetének egyik legsötétebb évtizedét éli, anélkül is kijelenthetjük, hogy felcsapnánk az almanachokat. Míg a lila-fehérek 131 éves történetének jelentős része bajnoki- és kupasikerektől volt hangos, az elmúlt tíz év mindösszesen egy Magyar Kupa és egy Szuperkupa sikert hozott. A rendszerváltást követően a magyar labdarúgás jelentős változáson ment keresztül – persze közel sem olyan jelentőseken, mint eközben a mellettünk elrobogó nyugati társadalmak labdarúgása. Az elmúlt időszak eredményei simulnak az elmúlt 30 évhez, amikor is körülbelül tízévente volt jelentős sikere a negyedik kerületi kirakatcsapatnak (bajnoki címek utoljára 1979, 1990, 1998, Magyar Kupa siker 2014, 2002, 1992). 2009-et megelőzően azonban mindezekre  valós célkitűzésként tekinthettek, míg az ezt követő sikerek egyértelműen meglepetésként és bravúrként érték a szurkolókat, miközben az sem volt ritka, hogy a legtöbb első osztályú mérkőzéssel rendelkező csapat a bennmaradásért küzdött. Elemzésünkben az újpesti labdarúgás elmúlt 5 évének hátterét vesszük nagyító alá. Jöjjön hát a 2. rész, mely szerves folytatása az elsőnek, mely itt olvasható.

 

Á propos szponzoráció

A szponzorációs modell sem kvantumfizika. A szponzorok azért jelennek meg sportklubok mellett, mert pontosan ugyanúgy befektetnek, mint bármely más üzleti tevékenységük során. A szponzorációval két dolgot vásárolnak: a klubokhoz köthető vásárló tömeget, valamint az ő vásárló erejüket. Csak abban az esetben lehet nyereséges a szponzoráció a szponzor számára, ha mindez egyszerre van jelen. Magyarországon ez – akármennyire is fáj -, csak a Ferencvárosnál van jelen. A nonszensz, hogy ennek ellenére ott sem így működnek a dolgok. Egyrészt elég a klubmodellt végignézni, másrészt pedig azért vannak aggasztó jelek. Egy magenta szponzoráció, egy magenta telek, egy magenta új cégközpont. Aztán mindenki azt gondol, amit szeretne.

Máshol nem így megy?

Nem. Ahol nem a NER teszi be a pénzt a rendszerbe, ott az értékteremtés a kulcskérdés. Alapvetően többféle modellt értelmezhetünk, amelyet az alapján különböztetünk meg, hogy kinek és mit értékesít egy sportgazdaságilag értelmezett szervezet. A profit érkezhet BTB és B2C bizniszből (üzleti és fogyasztói vásárlói célcsoportok), sportsikerekből, valamint ezek különböző kombinációiból. A termék pedig lehet játékos (Ajax modell), de lehet a szurkoló (Manchester United) is. Az orthodox modellek alapja, hogy a célrendszer jellegét tekintve megkülönbözteti a sportsikereket és gazdasági sikereket, és prioritási rendet állít a kettő között. Igazán kevés olyan példát látni, ahol a kettő egyszerre van jelen, de olyat is, ahol a sportérdekek megelőzik a gazdaságiakat. Előbbit a ritkaság-jellegéből fakadóan tehát hívhatjuk Gulyás-, Orbán-, de akár Magyar Modellnek is a sportgazdaságban. A közgazdász reméli, inkább gazdaságtörténeti, mint közgazdaságtani jelentőségének mivoltából…

 

Kit érdekel a világ: mi a helyzet Újpesten?

Az Újpest FC-t működtető gazdasági társaság az Újpest 1885 KFT 2013-ban jött létre, és a sporttörvényben az év decemberében bekövetkezett változások által biztosított jogi lehetőségeknek köszönhetően az UTE, mint anyaszervezet segítségével 2014. áprilisában vette át a korábbi működtető KFT-től a klub NB1-es indulását biztosító licenszet. Jogi értelemben azonban az új KFT nem utódja az Újpest FC KFT-nek. Emellett nagyon erősen ki is kell tartania a klub vezetésének, hiszen amennyiben nem így lenne, úgy minden egyes olyan ügy, amelyek miatt az Újpest FC KFT-t korábban be kellett dönteni, újrakezdődhetne az új KFT-vel is, hiszen a korábbi felpereseknek ismét jogalapja lenne követeléseik behajtására. Ezen felül az olyan játékosoknak lenne azonnali ütőkártya a kezében, akikkel az új KFT nem kötött szerződést (pl. Szélesi Zoltán, Naim Aarab).

Ezt annak tudomásul vétele mellett kell, hogy elkönyvelje a klub vezetése, hogy mindennek köszönhetően a klub három évig nem vehetett részt nemzetközi küzdelmekben, hiszen az UEFA licence-követelményei egyértelműen előírják, hogy a sportszervezetet működtető KFT-nek legalább három éve kell ezt a tevékenységet folytatnia a helyi országos sportági szakszövetség ernyője alatt, hogy a nemzetközi licenszet megkaphassa. Mindez azonban nem hozott jelentős változást a szervezet életében, hiszen a Duchatelet-modellben az Újpest számára továbbra sem ez a szerepkör volt és van kijelölve. A gyakorlat azt mutatja, hogy a klub mindösszesen költséghelyként szerepel a Duchatelet-modell alapján működtetett nemzetközi klubhálózatban. Ennek a modellnek a legnagyobb vesztesei a csapat szurkolói, de a magyar futball fejlődésének sem tesz jót. Az elmúlt öt év szinte minden egyes történése a klub körül megerősítette ennek a szerepnek a létezését. A klub tulajdonosa azonban mindezt a mai napig nem vállalja nyilvánosan. Sem a szurkolók, sem a magyar futball vezetése, sem pedig a saját alkalmazottjai számára nem jelölte ki ezt az utat. Ez egyrészről érthető, hiszen Magyarország legtradicionálisabb klubjánál a miniszterelnöki értelemben vett futball-pátoszban ennek a modellnek nem lehet létjogosultsága. Ehhez sem alkalmazottakat, sem pedig szurkolókat nem tud maga mellé állítani a klub tulajdonosa. Ez a legalapvetőbb konfliktusforrás, ami úgy vélem, a napi működést is jelentősen befolyásolja az Újpest FC-nél. Természetesen a klub tulajdonosa ettől függetlenül tisztában van azzal, hogy mi az a termék, szolgáltatás, amit létrehoz, egyes kérdésekben alkalmazkodik ehhez: tehát nem szünteti meg a profi labdarúgást Újpesten. A minimális követelményeknek továbbra is megfelel, hiszen amennyiben ezt nem tenné meg, úgy a számára kijelölt szerepet nem tudná betölteni az Újpest Football Club a klubhálózatban. A célrendszer tehát két oldalon meghatározott: egyrészt a nemzetközi hálózat lehető legtöbb költségét Magyarországon, Újpesten leírni, ahol a futballt körülvevő környezetnek köszönhetően ez a legolcsóbb, mindemellett a minimális követelményeknek továbbra is feleljen meg a működtető KFT, illetve a csapat is egyben - tehát maradjon meg az NB1-es tagsága. Az elsődleges célrendszert csupán a gyakorlat fedi fel, míg a másodlagos elvárásainak megfelelően került kialakításra a szervezet felépítése. A klubnál felmerülő legalapvetőbb vezetői dilemma ennek a kettős célrendszernek való megfelelés és a szervezet alkalmazottjainak e szerint történő menedzselése. Mindezt megerősít az a tény, hogy még a másodlagos célrendszer sem nyíltan vállalt sok esetben. A sportszakmai célok a szurkolók elvárásainak megfelelően vannak kijelölve (kupagyőzelem, nemzetközi szereplés, bajnoki dobogó), miközben az sem az elsődleges sem pedig a másodlagos célrendszer érdekeit nem szolgálja, sőt, a legtöbb esetben a célrendszerek érdekei között súlyos ellentétek feszülnek. A teljesítés így predesztináltan bukás, ami miatt a szurkolók is folyamatos disszonanciának vannak kitéve.

Az Újpest FC esetében, mint minden egyes gazdasági társaság esetében a tevékenység alapja, hogy meghatározzuk annak kereteit. Vagyis, hogy kik vagyunk mi, mit állítunk elő mi, milyen környezetben dolgozunk, kiknek értékesítünk, kik vesznek körül bennünket, kiknek milyen érdekei vannak a társaságunk tevékenységi köréhez kapcsolódóan, és ami a legfontosabb mindezek közül: hogyan próbálunk meg nyereségesek lenni. A magyar futball közege számára mindezek a kérdések gyakorlatilag – egy-két üdítő példát leszámítva – szinte teljesen ismeretlenek. Ennek oka az a környezet, amit Magyarország kormánya teremtett az elmúlt néhány évben a magyar futball köré. Mindamellett, hogy mára szemmel látható az a fejlődés, ami ennek a környezetváltozásnak köszönhető, eközben a felelősségteljes gazdasági szemlélet hiánya védő-léggömböt fúj a magyar labdarúgásban működők köré, amelyet csak a kormány tud fenntartani. Mindezekből egyértelműen következik, hogy a fejlődés a jelenlegi keretek között csak úgy fenntartható, ha a körülmények változatlanok maradnak, vagy amennyiben a felelős vezetők a jelenlegi közgazdasági nonszensz mikrokörnyezet teremtette helyzetet arra használják ki, hogy hosszútávon megteremtsék működésük feltételeit. A magyar futball-érdek tehát továbbra is azt fogja megkövetelni, hogy ezen helyzet fennmaradjon, ezt pedig a kormányzat változatlansága garantálhatja. Jelen elemzésnek nem célja politikai elemzésekbe bonyolódni, ám azt a megállapítást kénytelen vagyok megtenni, hogy ez a fajta gazdasági kiszolgáltatottság igen pontosan beleillik abba a kormányzat által sikertörténetként és unorthodox gazdasági politikaként kommunikált folyamatba, melyben más gazdasági ágazatok sikerét is csupán a kormányzat garantálhatja. Legyen szó akár tankönyvpiacról, akár dohánypiacról, akár útépítésről, ingatlan beruházásról, vagy éppen földművelésről. Mind-mind magyarok milliónak sorsát befolyásoló gazdasági ágazatok.

Az Újpest FC-nek is tehát ebben a gazdasági környezetben kell dolgoznia, ám gyakorlatilag minden más csapattól eltérően mégsem illeszkedik ebbe a sorba. Az Újpest FC gazdasági hátterét kevésbé befolyásolja a magyar futball általános gazdasági helyzete. Meg kell jegyeznem, ennek meglátásom szerint nem az az oka, hogy a tulajdonos nem szeretne alkalmazkodni, asszimilálódni választott új országában, egyszerűen öt év alatt sem tudott bekerülni a megfelelő körforgásba. Mindezek után tudatosan is elhatárolódik attól és választ más utat. Bár az Újpest FC-t működtető gazdasági társaság évről évre hatalmas veszteséget termel, a Duchatelet-hálózat számára továbbra is indokolt a fenntartása, hiszen a hálózat éppen az Újpest 1885 KFT által is ellátott szerepnek köszönhetően termel euromilliókat nyereségként. Ezt pedig egyetlen más magyar futballcsapatról sem mondható el.

(folytatás következik hétfőn)

Az, hogy az Újpest FC történetének egyik legsötétebb évtizedét éli, anélkül is kijelenthetjük, hogy felcsapnánk az almanachokat. Míg a lila-fehérek 131 éves történetének jelentős része bajnoki- és kupasikerektől volt hangos, az elmúlt tíz év mindösszesen egy Magyar Kupa és egy Szuperkupa sikert hozott. A rendszerváltást követően a magyar labdarúgás jelentős változáson ment keresztül – persze közel sem olyan jelentőseken, mint eközben a mellettünk elrobogó nyugati társadalmak labdarúgása. Az elmúlt időszak eredményei simulnak az elmúlt 30 évhez, amikor is körülbelül tízévente volt jelentős sikere a negyedik kerületi kirakatcsapatnak (bajnoki címek utoljára 1979, 1990, 1998, Magyar Kupa siker 2014, 2002, 1992). 2009-et megelőzően azonban mindezekre  valós célkitűzésként tekinthettek, míg az ezt követő sikerek egyértelműen meglepetésként és bravúrként érték a szurkolókat, miközben az sem volt ritka, hogy a legtöbb első osztályú mérkőzéssel rendelkező csapat a bennmaradásért küzdött. Elemzésünkben az újpesti labdarúgás elmúlt 5 évének hátterét vesszük nagyító alá. Hosszú lesz.

Az Újpest FC legsikeresebb korszakaihoz képest a világ labdarúgásában bekövetkezett legjelentősebb változás a sport üzletté alakulása. Ezen a téren nem csupán a liláknak, de a teljes magyar futballtársadalomnak is hatalmas a lemaradása. Miközben a világ labdarúgó egyesületei márkákká váltak, az 1990-es évek magyar labdarúgó társadalma csődökkel, pénzmosással, ügyeskedő tulajdonosokkal volt tele. A tisztulási folyamatot az évtized végén kötelezővé tett változás tette lehetővé, melynek során az egyesületek labdarúgó szakosztályai önálló gazdasági társulásokká kellett hogy váljanak. A 2000-es évek Újpestje folyamatosan küzdött a bajnoki címekért, ám a szurkolók legnagyobb bánatára az egyetlen, örökké fennmaradó élmény ebből az időszakból az „újpesti, mindig jövőre” rigmus lett. Az akkori tulajdonosi kör gazdasági tevékenysége jelen elemzésnek nem képezi részét, ám érdemes megjegyezni: cégeik azóta is folyamatosan mennek csődbe, a kört pedig évről évre nagyobb botrányok érik. A Taverna-csoport legutóbbi buktáját a City Budapest Idegenforgalmi Ingatlanhasznosító Zrt.-t néhány nappal ezelőtt bejelentett csődje jelenti, a céget 33 milliárdos tartozás mellett számolják fel.

Az új tulajdonosi kör 2011-ben jutott hozzá az Újpest FC-t üzemeltető gazdasági társasághoz, az Újpest FC KFT-hez. A tulajdonlás megszerzése tulajdonképpen alig nyomon követhető, illeszkedve a korábbi tulajdonosi kör üzleti modelljeibe, a KFT mögött off-shore cégek hálózata sorakozott. Erre a riasztó tényre a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetése is felfigyelt, 2010-ben készült jelentés a szövetség részére, amely feltárta az üzemeltető KFT mögött felsorakozott cégek garmadának veszélyes működését. A szövetség tervezett lépéseket tenni az ügyben, ám Tolnai Sándor előzetes letartóztatásba helyezése, valamint a klub Duchatelet-hálózatba integrálása megelőzte és tulajdonképpen indokolatlanná tette mindazt, a jelentés a fiók mélyére került.

Mindeközben a Nemzeti Együttműködés Rendszerének kiemelt elemeként jelentős tőke kezdett áramlani a magyar labdarúgásba a kormányzat irányításával és a Magyar Labdarúgó Szövetség koordinálásával. Gazdaságilag is megerősödtek a labdarúgó klubok, pályák százai épültek, épülnek, jelentősen javul a sport-infrastruktúra. Az MLSZ tízéves terve nemrégiben lépett túl az ötéves review-n. Az eredmények alapján csupán a kirakateredmények maradtak el célkitűzésektől: a klublabdarúgás nemzetközi sikerei, illetve a nézők a lelátóról. Nem lehet elvenni a szövetségtől, hogy eközben a háttér jelentős javuláson ment keresztül. Azon területek maradnak el a céloktól, ahol a kluboknak és tulajdonosoknak kellene munkát és erőfeszítéseket beletenni.  Ebből a fejlődésből az Újpest FC, a Duchatelet-hálózat tagjaként egyértelműen kimaradt.

Gazdasági szempontból fontos megemlíteni 2013. telét, 2014. tavaszát. Ekkor került elfogadásra a sporttörvény azon módosítása, mely fű alatt lehetővé tette, hogy az Újpest FC-t tulajdonló gazdasági társaságot úgy lehessen csődbe vinni, hogy eközben az MLSZ és a kormányzat erkölcsi, míg az UTE anyagi támogatása mellett az NB1-es licenszet ki lehessen menekíteni a társaságból és egy új, tartozásmentes cégbe át lehessen vinni. Krokodilkönnyek, álmatlan éjszakák, némi bizonytalanság mellett ez végül megtörtént, így tisztán indulhatott útjára az új KFT. A kormányzat és az UTE utoljára üzent egyértelműen Roderick Duchatelet-nek, hogy amennyiben hajlandó az együttműködésre, úgy a magyar sporttársadalom is kiáll az Újpest FC mellett. A viszonyokhoz pontos ismeretéhez kell megemlíteni: az UTE-nak elhanyagolható tulajdoni hányada volt az előző és van az újpesti felnőtt labdarúgást üzemeltető KFT-ben (erre később kitérünk), amely garantálja a hagyományok továbbvitelét (címer, színek, stadion, terület, stb).

Sportgazdaság 1.1: miből lesz a pénz?

Minden egyes gazdasági társaság elsődleges célja az értékteremtés. Erőforrásokat összpontosítani, majd az értékteremtő folyamatokat követően értékesíteni, lehetőleg nagyobb bevétellel, mint amely befektetéseket mindaz igényelt, figyelembe véve a beletett munka-, az idő-, valamint az externáliák értékét is. Költségminimalizálás, bevétel-, tehát profitmaximalizálás. A piacgazdaság alapelve.

Azt, hogy a magyar labdarúgás nem így működik, éppen annak mentora, patrónusa, erkölcsi mecénása, Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke foglalta össze ars poeticájában 2013-ban, Szöllősi „Puskás-hagyaték” Györgynek adott interjújában:

Sz.Gy.: „Elvárható a futball szereplőitől, hogy a gazdasági megfontolásokon túl a sportágba szenvedélyből betett pénzeket visszautasítsák?

O.V.: „Végül is ez abszurdum. Az első dolog az, hogy el kell döntenie a klubtulajdonosnak, hogy gazdasági vállalkozást akar működtetni vagy futballklubot. A futballklub nem gazdasági vállalkozás. Aki nem így gondolja, félreérti a helyzetet. „Amit csinálunk, nem a pénzért csináljuk. A futball olyan, mint a bográcsgulyás. Folyamatosan teszünk bele, sosem veszünk ki, és a végén kész.

A közgazdász értetlenkedik egy sort, a sportközgazdász röhögőgörcsöt kap, a magyar sportközgazdász pedig elmorzsol egy könnyet és külföldi állásportálok ajánlatai között kezd böngészni.

Az Orbán Viktor által vázoltak azonban tökéletesen jellemzik a magyar futballtársadalmat. Egyetlen egy kivétellel: a tulajdonosok ugyanis nem azt a kolbászt teszik bele a bográcsba, amelyet egy normálisan működő piacgazdaságban is megkerestek volna, hanem azokat, amelyeket autópályaépítéssel, kaszinókoncesszióval, letelepedési kötvényekkel (khm.) kerestek meg, valamint állami, vagy állami közvetítéssel megszerzett jótékony támogatóktól kaptak.

(folytatás következik szerdán)

Felemás érzésekkel álltunk fel az UTE tájékoztatója után, melyre egy történelmi ereklyékkel gazdagon telerakott helyszínen került sor, az UTE trófeatermében. A rengeteg emlék, dicsőség hatására az ember úgy érezte, a győztesek otthonába érkezett. Az alkalom, a téma mégsem volt felhőtlenül boldogító.

Örömteli, hogy az UTE szükségét érezte, hogy tájékoztatást adjon a szurkolóknak a stadion felújításának körülményeiről, problémáiról.

Őze István nyíltan, őszintén elmondta, hogy milyen szempontok vezérelték az anyaegyesületet annak érdekében, hogy a szűkös kereteket a legjobban lehessen kihasználni.

Kicsit róka fogta csuka helyzet állt elő, hiszen a létesítmény üzemeltetője, nem azonos azzal, aki a jövőben fogja üzemeltetni, de ami a legfontosabb, egyik sem azonos azzal, aki eddig használta vagy a jövőben használni fogja azt. Értelemszerűen egy stadion azt a célt kellene szolgálja, hogy otthonra leljen egy futballklub és egy azonos színekért rajongó szurkolói család. Az a család, mely éveken, évtizedeken keresztül az egyik, ha nem a legmarkánsabb, legszínesebb képviselője volt a szurkolói kultúrának.

A fentebb leírt anomália eleve meghatározza azt, hogy a tervek kialakítása nem szolgálhatja ki minden érintett fél érdekeit, valakinek mindig lesz hiányérzete az elkészült termékkel kapcsolatban.

A tájékoztatásból megértettük, hogy ez mennyire így van.

Ezt csak tetézi az, hogy Újpesten jelenleg alig van olyan szereplője az eseményeknek, aki ne lenne valamilyen szintű harcban a másikkal, a többiekkel vagy fordítva.

Megtudtuk, hogy az építkezés többszörös csúszásainak oka az volt, hogy közel egy hónapra a kivitelezőnek le kellett vonulnia az építkezési területről, mert várni kellett dokumentációkra. Kicsit kétkedve fogadta a hallgatóság a építők képviselőinek tájékoztatását abban a tekintetben, hogy a munka során mintegy 70 munkás dolgozott folyamatosan. Felmerült, hogy olyan problémákkal is szembe kellett nézni, melyre előzetesen nem számíthattak, hiszen azok csak a munka megkezdése után, a bontások során derültek ki. Mindezek ellenére is furcsa, hogy, például egy diósgyőri stadion teljes bontással és felépítéssel együtt is csak 15 hónapig fog tartani, még nálunk 7. hónapja dolgoznak, de még nem jutottunk el a műszaki átadásig sem. Az tiszta, hogy az idén a csapat már nem fog otthon játszani, a jelenlegi becslések december 2. felét vagy január közepét jósolják a visszaköltözésre.

Természetesen szóba került az UTE, Újpest FC ellentét is. Az UTE álláspontja értelemszerűen az, hogy a 131 esztendős kincset, az ugynevezett aranyórát, a magyar sport legfényesebb csillagát nem lehet szétdarabolni sem egyéni, sem pillanatnyi érdekek szerint. Ugyanakkor mind a magyar, mind az újpesti labdarúgás érdekei azt kívánják, hogy olyan konstrukcióban neveljék a focizni vágyó palántákat, mely lehetővé teszi a minőségi, korszerű, eredményes munka elvégzését, és a műhelyekből olyan srácok jöhessenek ki, akik valóban meghatározó szereplői legyenek a honi futballnak.

Az újpesti labdarúgásnak, sőt az egész sportunknak ezen felül az is messzemenőkig érdeke, hogy a megosztottság megszűnjön. Valaha együtt szurkoltunk a vizilabdások meccsein a focistákkal, a focimeccseken a hokisokkal és fordítva. A tájékoztatóra eljött a jégkorong, a vívás és a cselgáncs szakosztály képviselője is. Szívszorító volt hallani azokat a szavakat, melyek kifejezték a jelenlegi helyzettel kapcsolatos negatív érzéseket. A vitákban leginkább érdekelt felek, az Újpest FC és az UTE más "kávéházakban" beszélgetnek, vagy leginkább üzengetnek.

Láthatatlan a megoldás, de mindenképpen érdemes lenne egy őszinte, minden érdekelt fél részvételével összehozni egy beszélgetést, hogy legalább kitisztuljon az a kép, hogy ki érdekelt a megoldás keresésében, mert az nyilvánvaló, hogy aki nem venne részt, az nem is akar kiutat keresni. Ha egy ilyen alkalom a problémák 10%-át tudná rendezni, már történt valami.

Összegezve, köszönet az UTE-nak a szándékért, hogy végre valaki szóba állt az emberekkel, a szurkolókkal. Gyakrabban kellene ilyen programot szervezni, és akár nyilvánossá is lehetne tenni, hogy a máló, apátiába süllyedő, de még mindig létező országos lila család ismét úgy érezze, nem csak nekik fontos a klub, hanem a klubnak is fontosak szurkolói.

Mert a lelkekben Újpest csak egy van, focicsapatostól, hokicsapatostól, többi szakosztályostól együtt!

Hajrá Lilák mindörökké!!!

 

Már 10 esztendeje húzódik a történet. Pontos lenyomata annak, hogy milyenek vagyunk.

Az összes kanyart a történetben nem lehet leírni, talán nem is érdemes, mert már mindenki másként emlékszik bizonyos részletekre.

Ami biztos, az az, hogy a szobor tulajdonosa az UVB, amely ma már nem igazán aktív, bár hivatalosan bejegyzett szervezet. Talán már kicsit nyűg nekik az egész, örülnének, ha letudhatnák a szobor sztorit.

Az is biztos, hogy a szobor készen van, és várja, hogy valahol elhelyezzék. Az egyetlen fennmaradt kérdés az, hogy hol. Szóba került a főépület előtti közterület, az "A" lelátó alatti rész, ott ahol korábban a shop volt.

Végül az elmúlt időszakban az építkezésről szivárgott ki a hír, hogy a "B" teraszon lenne a műemlék felállítva, a mosdók előtt. Egy szobor, egy közösség közös jelképe, a stadion névadója, a mellékhelyiségek előtt.

Hogy kinek a fejéből pattant ki a gondolat, jobb nem is feszegetni, mert még akár nagyot csalódhatna is az ember, ha kiderülne. Azóta ismét téma a szobor. A Baráti Kör lépne az ügyben, van is meghatalmazása a szobor tulajdonosától az ügyben. Van új javasolt helyszín, a beruházó hajlik a változtatásra, de egyelőre ennyi. A kérdésben senki nem akar nyilatkozni. A Baráti Kör elnöke azzal hárítja el a kérdéseket, hogy még bízik a normális és gyors megoldásban, ezért egyelőre nem szeretne belemenni olyan témába, mely tovább terhelheti az UTE és az FC, illetve az egész újpesti közösség viszonyát.

Ami megismerhetővé vált az eddigi nyilvánossá vált lépésekből az nem más, mint hogy a beruházó egy kérvényhez, valamint a az UTE és az UFC támogató aláírásához köti a helyszín megváltoztatását. Tudjuk azt is, hogy a kérvény elkészült, az UTE támogatja a kérdést, ezt aláírásukkal már megtették. 2 nappal ezelőtti hír szerint az Újpest FC ügyvezetőjénél, Gyarmati Eszternél van a labda, de ő hallgat. Azé az Újpest FC-é, aki a kérdésben tulajdonképpen nem is igazán releváns. A korábbi tulajdonos, Tolnai Sándor támogatta a szobor ügyét anyagilag, de tudomásunk szerint a jelenlegi vezető nem tett a kérdéshez semmit sem hozzá. Ráadásul az Újpest FC a területnek és a stadionnak mindössze bérlője, így az ő támogatásukhoz kötni az NSK részéről a helyváltoztatást vagy trükk, vagy mindössze udvariassági lépés. Jó...nyilván van benne egy kis óvatosság is, de akkor hol lehet a hiba, miért nincs még lezárva az ügy?

Kicsinyesség? Bosszú? Saját helyzet túlértékelése? Nem tudni pontosan, és azt sem, hogy mi lehet az ok Szusza Ferenc szobrán revansot venni. 

Sokak szerint már nem kell sokáig szembenézni a problémával.

 

 

Én tényleg értem azt a szlogent, hogy „mindenki foglalkozzon a saját dolgával…”

Nagy népbetegségünk, hogy mindig a másik ügyeihez értünk a legjobban, nehéz kivarázsolni az emberek fejéből az okoskodás hajlamát. Valószínűleg ezzel hasonlóan lehetek én is, hisz ez a néhány sor sem szól másról, mint hogy valami éppen nem tetszik, értelmezhetetlen s ráadásul fontos számomra, így befolyásolja mindennapjaimat.

A meccsre járás, a csapatommal való együttélés, néha együtt lélegzés is pontosan ilyen dolog. Sokszor már napokkal a forduló előtt tervezgetjük a haverokkal, hogy mikor, melyik egységben hangolódunk a találkozóra. A vidéki turnéknak is megvan a sajátos menetrendje. Tervezés, alkalmazkodás, meccsjegy beszerzés, sofőr keresés, útitársak megtalálása, indulási és felszállási pontok megbeszélése, szendvicsek legyártatása, Újpest CD bekészítése. A szombati meccsre kb. kedden szokott mosásba kerülni az időjárási és hangulati tényezőktől függően kijelölt viselendő lila mez, hogy véletlenül se hibázzunk az időzítéssel.

Szóval ezek szinte rituálék és idestova 40 esztendeje vannak gyakorlatban.

Gyerekfejjel persze valamelyest más volt. Emlékszem jó apám egy lengyelországi szolgálati útról visszatérve méretes kürtöt tolt a kezembe, hogy legyen mit fújni a meccseken. Durva hangja volt, már az is kompresszornyi tüdőt igényelt, hogy megszólaljon egyáltalán. Az előttem állók nagyon ijedten és fenyegetően fordultak hátra, ha váratlanul belefújtam. Két évig volt hű társam minden hétvégén, aztán a szimatszatyromból egy meccs után hazafelé valaki kihúzhatta.

Volt lila-fehér, sávos kötött sálam is anno. Mostanság nem látok ilyet, de akkor a szurkolói hovatartozás egyik cáfolhatatlan és nélkülözhetetlen jelvénye volt egy ilyen nyakbavaló. A hosszú idők során elfáradt, mára nincs is meg.

A Kőrúton lehetett kapni a Vígszínházzal szemben zászlót. 110 Ft-ba került, kb 120x70 cm méretű, két sávból (egy lila és egy fehér) állt, volt rajta egy zászlórúd bújtató. Hozzá vettem egy seprűnyelet kb. 40 forintért, és ez volt a felszerelésem.

Azóta annyi változott, hogy kicserélődött a társaság akivel megyek, más cuccokat aggatok magamra, de az érzés, a várakozás, a készülődés változatlan.

Illetve…

Akkoriban már szeptember elején tudtam, hogy október végén vagy november közepén mikor és hol lép pályára a csapatom, pedig akkoriban még nem volt profi világ, nem voltak szoftverek, amik elkészítették volna a minden szempontot figyelembe vevő menetrendeket.

Ma viszont már tervezhetőség nincs, fogalmunk sincs, hogy melyik nap hánykor lép pályára a csapatunk, nem tudom megszervezni a családi programot, az asszony az én idegeimet tépi, mert nem tudja, hogy mikor mehet el a barátnőjével fecsegni…

Minden nap kétszer nézem meg az MLSZ honlapját. Egyszer délelőtt, egyszer késő este, hátha. Csak a jövő hétvégét szeretném megtervezni, de nem lehet…

Még senki nem tudja, hogy mikor lesznek a bajnoki meccsek szeptember 10.-én.

Elfogadhatatlan, elképesztő, szégyenletes!

Szóval azt ajánlom, mindenki foglalkozzon a maga dolgával!