All Stories

Címer-játszmák 3/3

2018 szeptember 12-én az UTE közleményt jelentetett meg CÍMERÜGY címmel. A közlemény sok, a címer-üggyel kapcsolatos kérdésre választ ad, de legalább ennyi kérdést újabb kérdést is felvet.

JÁTSZMÁK

A két korábbi részben megvizsgáltuk, hogy mi most a helyzet, és milyen motivációk vezérlik a történet szereplőit. Most arra próbálunk kísérletet tenni, hogy mi várható, milyen eseményekre, és végül milyen következményekre számíthatunk.

Az UTE olyan helyzetben van, mint a szurkolók is; melyik ujjamba harapjak? Most sajnos nem látszik olyan megoldás, amiből minden tekintetben jól jöhetünk ki. De! Lássuk be; ahogy telik-múlik az idő, és az Újpest 1885 Futball Kft. továbbra sem tesz semmit a bírósági döntések végrehajtása ügyében, minden egyes nappal csak közelebb kerülünk a megszüntetéshez! Az UTE azért nem aktívabb az ügyben, mert azt várja (inkább csak remélheti), hogy Roderick Duchâtelet meggondolja magát. Fel kell tennünk a kérdést; van realitása annak, hogy egy szép napon arra ébredünk, hogy minden a régiben, az egyetlen igazi címer visszakapja méltó helyét?

Mai ismereteim birtokában én azt gondolom, hogy nincs olyan tényező, nem ismerek olyat, ami az Újpest 1885 Futball Kft. jogellenes működésének megváltoztatására ösztönözné a tulajdonos – ha ezt eddig sem tette meg. Ha pedig ez igaz, akkor nincs értelme várni, lépni kell, el kell menni a falig, nincs más hátra! Az pedig majd kiderül, hogy nagyot koppanunk, vagy végül a „belga” az utolsó pillanatban „elrántja a kormányt”. Most úgy áll a dolog, hogy ennek csak az időpontja kérdéses, az viszont, hogy ezt a lépést meg kell tenni, nem kérdés!

Mi történhet, ha a cégbírósági eljárás megszűnéssel ér véget? Ha az Újpest 1885 Futball Kft. jogutód nélkül szűnik meg (ez a valószínű!), ezért az erősen kérdéses, hogy a megszűnő társaság hozzájárulása nélkül átruházhatók a licensz-jogok. Ebben az esetben bizony egy új klub, alsóbb osztályból indulva kell, hogy évek alatt kiharcolja az élvonalbeli tagságot. Mert ugye az nyilvánvaló, hogy a mindenkori Újpestnek az élvonalban van a helye! Ha alsóbb osztályokban kellene indulni, a cél akkor sem lehet más, mint a legrövidebb időn belül visszakerülni.

Igen ám, de ki az, aki létrehoz, működtet egy ilyen klubot? Ki az, aki közben még arra is képes, hogy hiteles identitást adjon, azaz a klub valóban Az Újpest legyen? Erre a válasz elég egyértelmű; ez bizony az UTE!

És itt van a másik ok, amiért az UTE kissé nagyobb türelmet tanúsít, mint azt a szurkolók elvárnák. Az UTE ugyanis nem tud/akar/képes elindítani egy alacsonyabb osztályban szereplő felnőtt csapatot. Ezt most sem teszi meg, pedig az akadémiájáról kikerülő fiatalok pályának már most sincs igazi kifutása; az UFC-s akadémia nem tart igényt rájuk… Így most az a faramuci helyzet van, hogy az UTE szakmai munkája kizárólag nem újpesti egyesületeknél kamatozhat, felnőttként kizárólag ott csinálhatnak karriert az UTE nevelésű fiatalok.

Közben Roderick Duchâtelet köszöni szépen, jól van, az ő értékrendje szerint (csak a pénz számít, erkölcs és jog előtt mindenkor!) ez rendjén van. Az a fiatal, akinek probléma, hogy majdani profi pályafutását nem tudja Újpesten kezdeni, menjen hozzá, tárt karokkal várja! Ezzel meg az a komoly probléma van, hogy az UFC akadémia csapatai a mai napig gyengébbek, mint az anyaegyesület utánpótlás csapatai, így most átmenni oda, valójában szakmai visszalépést jelent a gyerekek számára (persze ez nem feltétlen marad így mindig).

Roderick Duchâtelet-nek egyetlen esélye van arra, hogy a saját logója megmaradjon; a fenti okok miatt az UTE végül eláll az egész ügytől, és/vagy egy Újpest 1885 Futball Kft. taggyűlésen megszavazza a változtatást. Semmi más esély nem kínálkozik, kizárólag ez; a „belga” ugyanis teljesen biztos benne, hogy az UTE nem meri megkockáztatni az élvonalbeli tagság elvesztését, és nem tudja önerőből újra építeni a klubot!

A fentiek alapján bizony nagyon úgy tűnik, hogy a két szereplő közül az erkölcs és a jog az egyik oldalon, míg az események alakításának lehetősége a másik oldalon van! Nem egyszerű helyzet, de nézzük meg, hogy mit léphet az, aki képes változtatni a kialakult helyzeten. Milyen lehetőségek vannak?

 

  1. Az Újpest 1885 Futball Kft. végrehajtja a bíróságok határozatait

Az egész tragikus eseménysor lezárul? Nos, az a helyzet, hogy nem, itt nincs vége a történetnek, csakis és kizárólag a jogi rész tekinthető befejezettnek. Az okozott erkölcsi károkat nem lehet egy tollvonással orvosolni, a lelkekben keletkezett sérülések mélyebbek annál, semmint jogi eszközök gyógyírt jelentsenek! Véleményem szerint teljes lezárás egy három fázisú folyamat; a címer visszaállítása, bocsánatkérés mindazoktól (mindenek előtt UTE, szurkolók), és folyamatos bizonyítása annak, hogy a tulajdonos elkötelezett a sportszakmai eredmények mellett, azokért a saját hatáskörében mindent megtesz!

  1. Az Újpest 1885 Futball Kft.-ét tulajdonosa értékesíti

Ezzel a jogi folyamat nem zárul, az új tulajdonos személyétől függetlenül a cég kötelezettsége fennmarad, a bíróság döntéseinek végrehajtására szóló kötelezettség fennmarad. Ezt egy új tulajdonos örömmel meg is tenné, hiszen ezzel máris egy plusz pontot szerez a szurkolóknál (amennyiben persze fontosak neki a szurkolók).

  1. Az Újpest 1885 Futball Kft. a címer tekintetében kompromisszumos megoldási javaslatot tesz, ami elfogadásra kerül.

Itt arra gondolok, hogy az egyetlen, és eredeti címerből kiindulva egy (vagy több) olyan tervvel áll elő, ami szerves folytatás, továbbfejlesztés, de semmiképpen nem egy gyökértelen, előzmény nélküli, és mindenek előtt illegitim, jogszerűtlenül ránk kényszerített kreatúra! Jogi feltétel, hogy ezt az UTE elfogadja, erkölcsi feltétel pedig az, hogy a szurkolók is ugyanezt tegyék. Erre – az előzmények okán különösen! – nincs sok esély…

 

A mini-sorozat zárásaként, összegezve a gondolatokat, azt látom, hogy;

  • Nincs mire várni, mert ha nem változik Roderick Duchâtelet hozzáállása a bírósági döntésekhez, csak az időt húzza, de előbb-utóbb bekövetkezik a megszüntetés.
  • Az UTE kényes helyzetben van, mert a jogi eszközök alkalmazása végül a Újpest 1885 Futball Kft. megszüntetéséhez vezethet.
  • Nincs szándék/akarat/képesség az UTE részéről arra, hogy felnőtt csapatot indítson.
  • Nem látok olyan körülményt, ami Roderick Duchâtelet-t változtatásra ösztönözné.
  • Nem tudok hitelt érdemlő információt az Újpest 1885 Futball Kft. eladásával kapcsolatban.
  • Nem várható kompromisszumos javaslat az Újpest 1885 Futball Kft. részéről.
  • Ha az Újpest 1885 Futball Kft. végrehajtja a bírósági határozatokat, az még nem jelenti az ügy teljes körű, mindenre kiterjedő lezárását.

Ennek a helyzetnek ma már nem Újpesten van a megoldása, sokkal inkább olyan körökben, olyan helyeken, amik magasabb szintet képviselnek jogban, politikában, sportdiplomáciában. Nem akarom túldramatizálni a helyzetet, de szégyenteljesnek tartom, hogy az emlékezetes licensz-átruházási ügy után rövid idővel újra mások segítségére, jóindulatára szorulunk, mert mi magunk nem vagyunk képesek arra, hogy berkeinken belül generált problémát a berkeinken belül oldjunk meg.

(vége)

HAJRÁ LILÁK!!!

NEM KELL ÚJ CÍMER!!!

Címerjátszmák 3/2

2018 szeptember 12-én az UTE közleményt jelentetett meg CÍMERÜGY címmel. A közlemény sok, a címer-üggyel kapcsolatos kérdésre választ ad, de legalább ennyi kérdést újabb kérdést is felvet.

MOTIVÁCIÓK

Az UTE a címer megváltoztatása után igyekezett minél gyorsabban reagálni, elindított egy polgári peres eljárást is, mivel itt gyorsabb eredményre számíthatott. Az UTE elsődleges célja az, hogy a címer visszaállításra kerüljön. Lehet, hogy vannak mögöttes célok is (pénzügyi, presztízs, reklám-jogok, stb.), de ezeknek a mai helyzetben nincs jelentőségük.  Azt ma már nem tudjuk, hogy akkor, amikor elindította a pereket az UTE, milyen kimenetelre számított. Nem tudjuk, hogy a jogászok számoltak a megszüntetéssel, vagy a mai helyzet készületlenül érte őket. Ez ugyanis nem annyira jogi kérdés, sokkal inkább erkölcsi kötelesség, de az bizony egy sportegyesület számára legalább olyan fontos, minta törvények betartása.

Az UTE skizoid helyzetben van; ha nem tesz semmit, akkor az a vád érheti, hogy nem tesz semmit a jog, és erkölcs védelmében, ha pedig – a teljes ellenállás okán – a végsőkig elviszi az ügyet, azzal az UFC megszűnését kockáztatja.

A másik oldal ezt pontosan tudja, különben nem merne jogtalan és erkölcstelen működésével tulajdonostársa, bíróságok, és szurkolók ellenére cselekedni. Ezért a megszüntetés Damoklesz-kardját csak holmi fakardnak tekinti. Ez a látható viselkedés, a motiváció pedig az, hogy; Roderick Duchâtelet-nek a logó-val az a célja, hogy megkülönböztesse a „ő klubját” a korábban mások által birtokolt klubtól. Figyelem! Az örökség számára kedvező elemeivel (csillagok a bajnoki címek után, legendák, eredmények, stadion) kifejezetten kérkedik, magáénak tekinti, arra törekszik, hogy totálisan kisajátítsa!

Az a cél tehát, hogy Roderick Duchâtelet önmagát megkülönböztesse az előzőktől, azaz a logó őt magát jelképezi! Emellett pedig - az ő szemszögéből nézve - kiváló eszköz arra, hogy sértettsége, csalódottsága, az átvertség érzése által táplált frusztrációját kiélje. További cél az ellenség(nek tekintett) környezettel való harc fenntartása, az ellenség (mindenki az!) megosztása, ledegradálása, megsemmisítése.

Ez utóbbiakra egész szemléletes példák vannak.

Megosztás:

A lételeme, sok intézkedése, egész lénye erre épül. A logója is ilyen; tudja, hogy vannak konformisták, és soha meg nem alkuvók. Pontosan felmérte, hogy ez a téma milyen mélyen érint érzelmeket…

Degradálás:

Ez a fogalmat teljes mértékben kimaxolja az a többször elhangzott véleménye, miszerint a szurkolók alkoholista bűnöző drogosok gyülekezete. Mindezt megspékelte azzal, hogy szerinte vannak igazi szurkolók is. Az ő szurkolói, akik bólogatnak mindenhez, akik már-már nem is a klubnak, vagy a csapatnak, hanem sokkal inkább neki szurkolnak! (és ezzel máris összekapcsolta a témát a megosztással)

Megsemmisítés:

Ha a szurkolók viselkedése semmiképpen nem tetszik, akkor jó lesz a zártkapu, jó lesz fenntartani a megosztó helyzetet, őket becsmérelni nyilatkozatokban, mert ezzel hosszabb távon elérhető, hogy ne is jöjjenek a stadionba. Semmi szükség rájuk, mert Tao-ból, vagy központi pénzekből egy év alatt annyit lehet kasszírozni, amihez (folyamatos full-house esetén is) jegybevételből tíz év kell.

A fentiek pontosan megmutatják, hogy milyen szurkolói dilemmák feszítik a tábort. Sarkosan fogalmazva; vagy foci lesz, vagy címer! Most ugyanis – ha nem változik Roderick Duchâtelet álláspontja! – csak akkor állhat vissza a címer, ha a cégbíróság elmegy a végsőkig, ami viszont a foci végét jelenti… Egyre többen fogalmazzák meg, hogy a kisebbik rossz a belga tulajdonos, így a címer-változtatás ellen nem tiltakoznak, egyesek pedig egyenesen beálltak Roderick Duchâtelet mellé, védve, támogatva álláspontját.

Ezen a ponton két rendkívül fontos tényezőre kell felhívnom a figyelmet! Egyrészt; nem az UTE az, aki a megszűnéssel fenyegető cégbírósági eljárás oka, hanem az a jogellenes gyakorlat, amit a Újpest 1885 Futball Kft. követ. Másrészt; aki a címert, netalán Roderick-et támogatja, az a törvénytelenség, az erkölcstelenség támogatója is egyben!

(folytatás következik)

HAJRÁ LILÁK!!!

NEM KELL ÚJ CÍMER!!!

Címer-játszmák 3/1

2018 szeptember 12-én az UTE közleményt jelentetett meg CÍMERÜGY címmel. A közlemény sok, a címer-üggyel kapcsolatos kérdésre választ ad, de legalább ennyi kérdést újabb kérdést is felvet.

AZ UTE KÖZLEMÉNYE

Az UTE az Újpest 1885 Futball Kft.-vel szemben két jogi eljárást kezdeményezett.

A polgári peres eljárás keretében megállapítást nyert, hogy az Újpest 1885 Futball Kft megsértette az UTE jóhírnevét azzal, hogy az UTE hozzájárulása nélkül az Újpest FC labdarúgócsapat címerét megváltoztatta és azt azóta is használja. A bíróság kötelezte az Újpest 1885 Futball Kft.-t 15 napon belül az ítélet rendelkező részét 30 napig tegye közzé, valamint kötelezte 85.500.- Ft perköltség megfizetésére is.

Az UTE által cégbíróságon kezdeményezett törvényességi felügyeleti eljárás eredményeképpen a cégbíróság az Újpest 1885 Futball Kft.-t 300.000.- Ft. pénzbüntetés megfizetésére kötelezte, valamint megállapította a jogszerűtlen működés tényét.

Fontos kiemelni, hogy a két eljárás – bár egyazon jogsértésen alapul – egymástól független, a polgári és cégbírósági eljárások folyamatai (fellebbezés, felülvizsgálat, halasztó hatály, stb.) nem hatnak egymásra. Ezt azért fontos leszögezni, mert a polgári peres eljárásban az Újpest 1885 Futball Kft. felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, a per tehát nem tekinthető teljes mértékben lezártnak, ugyanakkor a cégbírósági eljárás lezárt, a döntés jogerős!

Mi következik a fentiekből? A jogi szituáció nem bonyolult (cégbírósági „szálon” az Újpest 1885 Futball Kft. bukta a pert, a polgári per pedig tovább folyik). Ez eddig világos, de ami mindebből következik, az már kicsit meredekebb dolog, a szereplők indítékai, viselkedésük mozgatórugói pedig szinte követhetetlenek. Ha azonban egy kicsit mélyebbre ásunk, mindenre kaphatunk magyarázatot. Hozzá kell tennem, hogy jelen ismereteink szerint! Lehetnek ugyanis ismeretlen tényezők, amelyek hatnak a folyamatokra. Ez a cikk viszont azért jelenik meg most, mert meglátásom szerint az ismeretlenek száma ma már közelíti a nullát. Ez pedig elég ahhoz minden eddiginél pontosabb képet kapjunk.

A FELEK POZÍCIÓJA

Elsőként nézzük meg, hogy milyen feltételek esetén marad a Roderick Duchâtelet-féle logó! Ehhez az Újpest 1885 Futball Kft.-nek mindkét perben nyernie kellene. Miért? Mert a cégbíróság a jogszerű állapot helyreállítása hiányában többszöri pénzbüntetéssel, majd felügyelő-biztos kinevezésével, végső esetben pedig a céget megszűntetésével élhet. A polgári peres eljárásban az UTE által kezdeményezett végrehajtási eljárást a Kúria – az Újpest 1885 Futball Kft. felülvizsgálati kérelemével összefüggésben – felfüggesztette. A végrehajtási eljárás feltehetőleg a perben keletkezett pénzfizetési köztelezettségre (illetve az UTE-t ért vagyoni hátrány érvényesítésére) vonatkozik, az ügy egészét tekintve nincs igazán komoly jelentősége. Összességében azt látom, hogy a cégbírósági „szál” végül – a jogellenes működés további fenntartása esetén – végül az Újpest 1885 Futball Kft. megszűnéséhez vezet. A polgári peres oldalon „csak” az UTE személyiségi jogai, illetve az ügy szempontjából nem döntő, kisebb pénzbeli kötelezettség a vita tárgya.

Az Újpest 1885 Futball Kft. pozíciója tehát; a jogellenes működés fenntartása előbb-utóbb megszűnéshez vezet, erre hatása ma már nincs a Kft.-nek!

Nézzük meg, hogy a másik oldalról hogy néz ki a dolog! Az UTE a legjobb helyzetben van ahhoz, hogy végül bizonyítsa igazát. Ha a polgári peres eljárásban végül bukja a pert, akkor is nyeri az ügyet, az a már nyerte is, hiszen a cégbírósági oldalon jogerős az ítélet. De valóban nyert? Tényleg győztese ennek a drámának? Dráma bizony, méghozzá nem is akármilyen! Egy olyan dráma, aminek nincs nyertese! Ugyanis, ha végül a cégbíróság megszünteti az Újpest 1885 Futball Kft.-t, akkor az UTE által kezdeményezett eljárás eredményeképpen erősen esélyes, hogy megszűnik Újpesten a felnőtt labdarúgás. Ezt nem engedheti meg magának az a klub, aki csak a sporttörvény ilyen irányú rendelkezései miatt engedte ki kötelékéből a felnőtt labdarúgást, és a közvélemény szemében is – anyaklubként – a mai napig is felelősséggel tartozik érte!

Az UTE jogi helyzete egyértelmű. Biztosra vehető, hogy előbb-utóbb érvényesíteni tudja jogait. A jogi szituáción túl is van azonban élet! Ugyanis az UTE a jog adta lehetőségek teljes kimerítésével végül az újpesti felnőtt labdarúgás megszűnését okozhatja.

Látható, hogy a két fél pozícióját jogi síkon nem nehéz megfejteni. Az UTE – és a szurkolók – nem pusztán jogi, hanem erkölcsi kérdésként is kezeli az ügyet. Az ellenérdekelt fél erkölcstelen magatartására ezért igen nehéz hatékony válaszokat találni! Nemes szándék, nemtelen ellenféllel szemben… nem egyszerű feladat!

(folytatás következik)

HAJRÁ LILÁK!!!

NEM KELL ÚJ CÍMER!!!

„Mi dolgunk a világon?

Küzdeni. Erőnk szerint a legnemesbekért.”

Küzdeni a lila-fehér színekért, az egyetlen címerért, egymásért, a múltért és a jövőért, a becsületért és Magyarországért.

A mai napon csupán ennyit kérünk és várhatunk el attól a csapattól, amely 9 év után lép ismét nemzetközi porondra és most olyan ellenféllel találkozik, akik a legtöbb EL győzelmet tudhatják magukénak.

És mégis, talán még valamit...

...a szurkolók mernek nagyot álmodni. Miért ne születhetne meglepetés a mai napon? A labda Spanyolországban is gömbölyű, a fű zöld (sajnos), az ég kék...! A játékosok fejében is biztosan megfordul, hogy most egy olyan ajándékot kaptak az élettől, ami talán sohasem adatik meg még egyszer karrierjük során (ne legyen így). Most kell vele élni, most kell véghez vinni azt, amiről talán csak suttogva ildomos beszélni, amiben mégis minden lila-fehér szív titkon bizakodik egy kicsit... hogy ma legyőzzük a Sevillát!

Ez nélkülöz minden racionalitást, ellenünk szól minden statisztika, mindenki a bukásunkat vízionálja...? Biztosan így van, de ha holnap megkérdezik, hogy miért mosolygok, szeretném azt mondani, hogy „Azért, mert nagyon szépet álmodtam!”

Harcoljatok mindenekelőtt az álmainkért!

Felmérjük, kik vagyunk, hol tartunk.

Holnap elkezdjük. Mondanám, hogy végre, de nem biztos, hogy igazat írnék. Az ember mindig reménykedik, eljátszik olyan gondolatokkal, melyeknek nem igazán lenne realitása egy olyan helyzetben, amiben a magyar foci tart. A sport mindig tartogathat meglepetéseket, sőt olykor a csoda is megtörténik, de nehéz elkezdeni hinni a lehetetlenben. Ahhoz ugyanis szükség van legalább egy „töltényre a tárban”, vagy egy különleges inspirációra. Az EL sorsolás pillanatában eldőlt, ez a futam nem díszlépésben lesz teljesítve. Még ha túl is tudnánk vergődni valahogy a Neftci-n, akkor ott fog tornyosulni előttünk a Sevilla, mely honi mércével egy akkora gigász, mintha a Videoton és az FTC közös, teljes kerettel állna ki ellenünk egy bajnokira. Tulajdonképpen arányait tekintve ez még alaposan alábecsült hasonlat, ugyanis a Sevilla értékben a mai teljes NB1-et is meghaladja.

A bölcselet szerint „a hídon akkor kell átmenni, amikor odaérünk”, ezért maradjunk egyelőre a Neftcinél. Az azeri focit mifelénk még mindig szokás lenézni, pedig nincs rá semmi okunk. Ha ránézünk a klub honlapjára, már eleve egy rendkívül profi benyomást kapunk rólunk. Az oldal elérhető azeri, orosz és angol nyelveken. A legfrissebb hír szerint a csapat új szponzora a Turkish Airlines, aki a légiközlekedésben egyáltalán nem kispályás, sőt…nem másokat támogatott, mint a Barcelonát. Az előző poszt az olasz edzővel, Roberto Bordinnal készített interjú, melyben nagyon nyugodt hangnemben nyilatkozik a csapat felkészüléséről és az esélyekről. Nem becsüli le egy szóval sem az Újpestet, de minden betűből érezhető, meg sem fordul a fejében, az, hogy ne ők jutnának tovább. Irigykedve olvastuk az új érkezőkről szóló részt, mely szerint már mindenki beilleszkedett a csapatba.

Tovább bogarászva azt tapasztaljuk, hogy játékosaik is magabiztosak.

Néhányuk nyilatkozata szerint…

Soni Mustivar: 'We must fight and win in both matches vs Ujpest'

“Harcolnunk és győznünk kell az Újpest ellen mindkét meccsen”

Anton Krivotsyuk: 'We will be able to reach next stage'

“Képesek vagyunk elérni a következő fordulót”

Egyik új érkezőjük egy ghánai csatár, Kwame Karikari tipikus centernek tűnik. Nyilatkozata szerint nagyon örül, hogy a Neftcihez érkezett, sok gólt szeretne lőni, és alig várja, hogy találkozzon a szurkolókkal. Ez a pár gondolat Újpesten bizonyára kiverné a biztosítékot, hisz annyira sablon, hogy már szinte unalmas.

A honlapon fogadott látvány szerint Azerbajdzsánban nem követték az újpesti címerháború részleteit, sajnos a WC deszkát használják a mérkőzés beharangozásakor. S még egy apró (?) érdekesség…a honlapon van egy rövid video. Bár egy szót sem értünk belőle, de így is sugárzik a nyugodtság és a szenvedélyesség.

Itt megtekinthető:

https://www.facebook.com/NeftciPFK/videos/2004701479562318/

Visszatérva a kezdeti gondolatra, a mi csapatunk sajnos most nem viszonyul a külvilághoz úgy, mint a bakuiak. Szeretnénk persze, ha továbbjutnánk, s nem is reménytelen a helyzet, de azt kell mondjam, röpke fél óra alatt több információt gyűjtöttem össze a Neftciről, mint a mieinkről. Így egy kicsit elhanyagoltnak érzi magát egy Újpest szurkoló, s mint tudjuk az ösember óta, a tüzet, a lángot táplálni kell, hogy fényesen lobogjon…

Search